دیدار اعضاء هیئت مدیره و هیئت رئیسه بیمارستان رضوی با امام جمعه مشهد

  • 20web.jpg
  • 21web.jpg
  • 22web.jpg
  • 23web.jpg