با همت بنیاد سلامت استان قدس رضوی در جهت کمک به هموطنان سیل زده گلستان انجام شد 

-اعزام تیم پزشکی شامل بیست نفر ازپزشکان متخصص و عمومی
-۴۳ میلیون تومان محموله دارویی توسط موسسه دارویی
-۱۲ میلیون تومان شیر خشک و بسته های حمایتی
⁃ ۶۰ًمیلیون تومان محموله دارویی و پزشکی توسط بیمارستان رضوی
⁃ در مجموع ۱۱۵ میلیون تومان لوازم پزشکی به استان گلستا ن ارسال شده است
⁃ کمک رسانی ‌و آمادگی خادمیاران سلامت رضوی در کل کشور به اسیب دیدگان با محوریت دارالشفا استان قدس رضوی


⁃ دکتر شبستری رییس بنیاد سلامت رضوی

  • 20web.jpg
  • 21web.jpg
  • 22web.jpg
  • 23web.jpg