دو عمل تعویض دریچه آئورت قلب به روش بسته(TAVI) در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد با موفقیت صورت گرفت که یکی از این عمل‌ها بر روی یک بیمار ۹۰ ساله انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، دكتر محمود شبستري درباره این اعمال بیان کرد:

عمل تاوی تعويض دريچه آئورت قلب به روش بسته است که یک عمل کمتر تهاجمی محسوب می‌شود و ضمن عارضه کمتر، روند بهبودی بیمار در آن بسیار کوتاه تر از جراحی قلب باز

است.

 

دکتر محمود شبستری افزود: با انجام این ۲ مورد تاوی، تعداد اعمال جراحی تاوی در بیمارستان رضوی مشهد به ۹ مورد طی ۲ سال اخیر رسیده است.

وی اظهار کرد: این عمل‌ها با حضور دكتر محمد عباسى، دكتر شهرام لطفى از دانشگاه آخن المان، دكترهورک پورزند ودکتر زيرك که از خبرگان این نوع عمل هستند، انجام شد.

 

دکتر شبستری متذکر شد: عمل تاوی تعويض تمامى دريچه هاى قلب را كه منتخب برای عمل باز هستند در مواردزيادى شامل و به روش بسته (اینترویشن) و از طریق شریان کشاله

ران انجام می‌شود.