تعریف اضافه وزن و چاقی بر اساس وزن بیش از حد بدن و اندکس تود بدنی (BMI) می باشد. برآوردهای اخیر نشان می دهد که بیشتر از 66% بزرگسالان به عنوان افراد دارای اضافه وزن شناخته می شوند (25 ≥ BMI) 32% به عنوان چاقی (30 ≥ BMI) و 5% هم به عنوان افراد دارای چاقی مرضی (40≥ BMI) در نظر گرفته می شوند. چاقی همچنین به یک نگرانی رو به رشد در سنین پایین نیز تبدیل شده است، به طوری که حدود 18-14% از بچه ها و نوجو.انان به عنوان افراد دارای اضافه وزن شناخته میشوندن. اضافه وزن و چاقی منجر به بیماری های مزمن متعددی از قبیل دیابت، بیماری عروق کرونری قلب، تعداد زیادی از سرطان ها و مشکلات سیستم اسکلتی و عضلانی می شود و بدیهی است که این مشکلات هزینه های زیادی را به سیستم های بهداشتی و درمانی تحمیل می کند. مدیریت وزن بستگی به تعادل انرژی در بدن دارد که تحت تاثیر انرژی دریافتی و انرژی مصرفی بدن قرار می گیرد. برای کاهش وزن در فردی که دارای اضافه وزن بوده و یا چاق می باشد، مصرف انرژی باید بیشتر از دریافت آن باشد. یک کاهش وزن معادل 5 تا 10 درصد، فوائد بارزی را از نظر سلامتی در فرد ایجاد می کند و این فوائد در مدت نگهداری و حفظ وزن، با و یا بدون شرکت در فعالیت فیزیکی و با احتمال بیشتری ادامه می یابد. حفظ کاهش وزن به دست آمده نیز یک چالش در این مسیر است. به این دلیل که به طور میانگین حدود 55-33% وزن کاهش یافته اولیه در طی یک سال بعد از خاتمه برنامه درمان، برمیگردد. مداخلات تغییر شیوه زندگی برای کاهش وزن که شامل ترکیبی از کاهش دریافت انرژی همراه با افزایش در مصرف انرژی از طریق ورزش و دیگر اشکال فعالیت فیزیکی منجر به کاهش اولیه و حدود 10-9% در وزن بدن می شود. بنابراین ترکیبی از کاهش متعادل در دریافت انرژی همراه با افزایش سطوح کافی و مناسب از فعالیت فیزیکی برای به حداکثر رساندن کاهش وزن، در افراد دارای اضافه وزن و یا چاق ضروری و لازم است. به نظر می رسد که فعالیت فیزیکی برای ایجاد و ادامه کاهش بارز در وزن و پیشگیری از برگشت دوباره وزن مهم باشد. نسخه ورزشی در کاهش وزن: چهارچوب نسخه ورزشی برای کاهش وزن شامل همان توصیه های لازم به بزرگسالان سالم برای فعالیت های هوازی، قدرتی و انعطاف پذیری است. کمترین میزان فعالیت فیزیکی برای بهبود و ارتقای سلامتی و آمادگی جسمانی افراد بزرگسال سالم، 150 دقیقه در هفته و یا 30 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی در بیشتر روزهای هفته است. در زیر حداقل توصیه های لازم از نظر عناصر لازم و تشکیل دهنده نسخه ورزشی که شامل فرکومئنسی یا تناوب، شدت زمان و نوع فعالیت است آورده میشود. تناوب: 5 روز در هفته یا بیشتر فعالیت فیزیکی که باعث به حداکثر رساندن مصرف انرژی شود. شدت: این افارد باید به داشتن فعالیت فیزیکی با شدت متوسط تا شدید تشویق شوند. شدت اولیه تمرین ورزشی باید متوسط باشد. پیشرفت به سمت ورزش با شدت شدیدتر، ممکن است منجر به فوائد بیشتری از نظر سلامتی و آمادگی بدنی شود. زمان 60-30 دقیقه در روز تا مجموعا 150 دقیقه در هفته و پیشرفت این زمان تا 300 دقیقه در هفته از فعالیت فیزیکی با شدت متوسط و یا 150 دقیقه فعالیت فیزیکی با شدت شدید یا ترکیب معادلی از فعالیت فیزیکی متوسط و شدید توصیه می شود. بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق ممکن است از پیشرفت فعالیت فیزیکی به سمت تقریبا 300-250 دقیقه در هفته یا 60-50 دقیقه در 5 روز از هفته سود ببرند به طوری که این دامنه از فعالیت فیزیکی به نظر میرسد که باعث حفظ طولانی مدت وزن کاهش یافته می شود. برای بعضی از اشخاص به جهت ایجاد یا حفظ کاهش وزن، پیشرفت به سمت 90-60 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی و به صورت روزانه ممکن است لازم باشد. مقادیر کافی و مناسب از فعالیت فیزیکی باید در 7-5 روز از هفته انجام شود. طول مدت فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید باید در ابتدا، حداقل 30 دقیقه در روز باشد و هنگامی که مناسب بود به 50 تا 60 دقیقه در روز یا بیشتر افزایش داده شده تا کنترل طولانی مدت وزن را امکان پذیر گردد. بزرگسالان دارای افزایش وزن و چاقی ممکن است این مقدار از فعالیت فیزیکی با تقسیم زمان هر جلسه به چند بخش با حداقل 10 دقیقه در هر بخش به انجام برسانند. این ممکن است منجر به تطابق یافتن با ف عالیت فیزیکی و حفظ و ادامه آن شود. افزودن ورزش قدرتی به محدودیت انرژی به نظر نمی رسد که مانع از دست رفتن توده بدون چربی یا کاهش قابل مشاهده در انرژی مصرفی در طی استراحت شود. به هر حال ورزش قدرتی ممکن است قدرت عضلانی و عملکرد فیزیکی را در افراد با اضافه وزن و چاقی افزایش دهد. به علاوه ممکن است فوائد دیگری از نقطه نظر سلامتی با شرکت کردن در ورزش مقاومتی در این گروه افراد وجود داشته باشد.

Compatibility

Joomla! 2.5/3.x - Get more

JSN Metro is natively compatible with both Joomla! 2.5 and Joomla! 3.x.

The installation package is compatible with both Joomla CMS.

Docs Download

Full details about all template features can be found in comprehensive documentation package available for free download.

Free download