دیدار اعضاء هیئت مدیره و هیئت رئیسه بیمارستان رضوی با امام جمعه مشهد