بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری از 1 تا 3 آذر ماه در بیمارستان رضوی برگزار می‌شود.

Compatibility

Joomla! 2.5/3.x - Get more

JSN Metro is natively compatible with both Joomla! 2.5 and Joomla! 3.x.

The installation package is compatible with both Joomla CMS.

Docs Download

Full details about all template features can be found in comprehensive documentation package available for free download.

Free download