دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی CTO، بر مرجعیت علمی مشهد الرضا(ع) با تکیه بر ظرفیت معنوی بارگاه رضوی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، دکتر محمود شبستری ضمن بیان این مطلب گفت: بنابر رویکرد تولیت آستان قدس رضوی برنامه‌های متعددی تعریف شده اما از این مواردِ تأکید شده، دومأموریت آستان قدس رضوی که به حوزه سلامت مرتبط می شود یعنی مرجعیت علمی وتوجه به محرومان قابل تأمل است چرا که باعث حرکت دراین زمینه شده و گسترش علم در این دستگاه، کشور وحتی منطقه را در پی دارد. وی با اشاره به این که همزمانی برگزاری این نشست با ایام مبارک دهه کرامت توفیقی الهی است؛ ادامه داد : امید است که این نشست به عنوان سرآغاز و اولین حرکت درکناردیگر برنامه‌هایی که در آینده داریم با نتایج مثبت خود بتوانند راهگشای ما درجهت حرکت به سوی مرجعیت علمی باشند. همچنین در بیمارستان رضوی و در سیستم سلامت آستان قدس رضوی درقالب نگاه به محرومین ورفع درد وآلام آنها مؤثر باشد. رئیس شورای راهبردی قلب و عروق بیمارستان رضوی مشهد ادامه داد: کنگره بین‌المللی CTO یک کنگره کارگاهی است که با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت عملی متخصصان و جراحان قلب و عروق داخلی و خارجی برگزار شده و دستاوردهای چنین کنگره‌‌ای مستقیما در بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی به ویژه خدمات پزشکی به بیماران قلبی کشور اثرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه این کنگره بار علمی بسیار بالایی دارد؛ خاطرنشان کرد: آخرین دستاوردهای علمی و پزشکی درمان گرفتگی مزمن عروق کرونری در این کنگره ارائه خواهد شد و در زمان برگزاری کنگره چندین عمل نیز انجام خواهد شد که به پربارتر کردن بیشتر این کنگره منجر می‌شود.